World in Crisis studiet

Siden er under udvikling

Tanken er at give folk der ser på World in Crisis udstillingen mulighed for at kommentere den. det kunne være en form for løbende dialog.


Om udstillingen.

Vi synes at være midt i en krise af hidtil uhørte dimentioner. Vi har komplekse konflikter på alle planer fra de personlige til de globale. Krisen er i den enkelte, i samfundet, i selve naturen her på jorden. Traditioner, værdier, trosbekendelser og ideologier kollapser, vores forhold til hinanden polariseres, og vi tilintetgør livet på jorden i stadig hastigere tempo.


Det er den Indiske Krishnamurti Foundation der står bag denne udstilling.


Klik på billedet for at se udstillingen

Klik på billedet for at se oversættelse fra det første panel

KLIK HER


for at sende en kommentar

Klik på billedet for at se et par oversættelser.

Krig er blot et ydre udtryk

for en indre tilstand...

AT STÅ ANSIGT TIL ANSIGT MED EN VERDEN I KRISE

ER AT STÅ ANSIGT TIL ANSIGT MED OS SELV

kOMMENTARER TIL UDSTILLINGEN

Midt i verdenshistorien


Hvis vi accepterer eller ser at vendepunktet er i vores bevidsthed

- at vi er fuldt og helt ansvarlige for verdens tilstand

- at det hele afhænger af dig og mig

- at verden ikke kan forandre sig før du og jeg forandrer os

- hvad sker der så?


Det placerer os midt i det hele - ikke?


Seriøst udfordrende og spændende


Kommentar til panelet ”The Crisis Is In You”


Henrik

Nyt perspektiv


Almindeligvis oplever jeg, at de store problemer eller kriser finder sted langt væk ude i verden. Jeg lever i et smørhul, som man siger. Det bliver dog tydeligere og tydeligere for mig, at krisen er en sindslig krise, at mit sind,  det almindelige sind, det menneskelige sind med mig, mig, mig på dagsordenen er problemet, at det ikke dur, ikke kan løse krisen i verden og i sig selv.


Jeg ser også, om end en smule sløret, at jeg er samfundet og samfundet er mig, at samfundet er den måde vi håndterer vores forhold til hinanden på. Jeg hører en sige, at jeg er verden og verden er mig – og lytter. Og pludselig er det perifere centralt og det centrale perifert eller alt er i hvert fald anderledes.


Nu er ansvaret for hvad der sker ikke tungt, det er faktuelt. Forvandlingen af verden sker i forvandlingen af vores bevidsthed. Det lyder og er logisk, at hvis vi forvandler os, forvandles samfundet, men logikken er ikke så vigtig, det er forvandling der er vigtig, ikke?


Kommentar til panelet ”The Crisis Is In You”


Henrik

EFFICIENT & CREATIVE


“This is a paragraph that you can use to type in a quote from one of your previous or current customers. In this way you can prove your qualifications to your visitors”


Name of reviewer

- Reviewers company

Hvad skal vi gøre?

Hvad kan vi som almindelige mennesker gøre for at stoppe de lidelser, de ødelæggelser, de konflikter, de krige, de katastrofer vi skaber og er midt i? Eller måske burde vi snarere spørge, hvad vi skal lade være med at gøre, hvad vi skal stoppe med?


Homo sapiens, som jo betyder det tænkende menneske, er det dominerende pattedyr på jorden, og vi har en afgørende indflydelse på og et enormt ansvar for hvad der sker, og hvordan det går her på jorden.


Vi føler os adskilt fra naturen, ja, hævet over naturen: vi er meget destruktive, og giver kun plads til andre levende væsener, hvis vi ser en fordel i det. Som art er vi også dybt splittede; vi opfatter ikke bare os selv som mennesker, som homo sapienser, men også som tilhørende en særlig gruppe mennesker med en særlig historisk, etnisk, religiøs, national eller idémæssig identitet og baggrund.


Set fra rummet er jorden ét, og menneskeheden er ét. Men sådan tænker vi ikke, sådan ser vi det ikke, sådan oplever vi det ikke. Det tænkende menneske er adskilt fra alt; det er adskilt fra naturen, det er adskilt fra andre mennesker, det er endda adskilt fra sig selv. Splittelsen er mere eller mindre total. Mennesket hersker på jorden, og tanken hersker i mennesket. Sådan ser det i hvert fald ud for mig. Vi synes generelt, at tanken er fantastisk; den har skabt vores verden med alle de bekvemmeligheder og fornøjelser; som mange af os kender; den har skabt fantastisk teknologi, komplicerede samfund og ødelæggende forurening - den er vores verden. Vi bruger tanken til alt muligt og hele tiden; har vi et problem, prøver vi at løse det ved hjælp af tanken, og ser ikke, at det måske er tanken, der skaber problemet.


Krishnamurti taler om, at tanken skal finde sin rette plads; men hvor er så den må vi spørge os selv. Vi tænker alle sammen, det gælder den højtuddannede såvel som den uuddannede, den faglærte såvel som den ufaglærte, den rige, den fattige, den kristne, hinduen, muslimen, jøden, demokraten og kommunisten, som Krishnamurti måske ville have sagt. Vi tænker alle sammen. Men spørger vi nogensinde os selv om, hvad tanken er, hvor den kommer fra, og hvor den vil hen?


Iagttager og lytter vi til vores egne tanker, og er de egentlig vores egne? Ok, vi tænker alle sammen, men vi tænker jo forskelligt, vil nogen sige. På hvilken måde? Jeg har lært, jeg er opdraget til at tænke på en måde og du på en anden; jeg har mine yndlingstanker, ynglingsidéer og du har dine; jeg har en mening og du en anden; jeg har min tro, min overbevisning og du har din. Alt sammen tanker, ikke?


Er det vi tænker totalt betinget? Betinget af den kultur vi er vokset op i og er en del af, af det vi har oplevet, fået fortalt, læst og hørt? Tanken kommer fra hukommelsen, gør den ikke? Men hvad er hukommelse? Jeg vil foreslå, at hukommelse er meget mere end lige det vi husker; den er alt det vi har registreret fra undfangelsen til nu; registreringen er instinktiv og fokuserer på overlevelse, formering, fare, tryghed, velvære og ubehag. Jeg har læst at selv planter husker, så hukommelse, erfaring, synes at høre til det at leve. Og måske der også er en kollektiv, en genetisk, en kulturel hukommelse. Så vi har et hav af erfaringer, personlige og kollektive, og de har formet os, vi er disse erfaringer, vi er hukommelse. Hukommelsen er fortiden, den er betingningen hvorfra tanken kommer – sådan tænker jeg. Spørgsmålet er om tanken er andet end en betinget refleks, om den er total mekanisk og forudsigelig, og hvis jeg ikke er andet end tanken så må jeg jo også være total mekanisk og forudsigelig. Er jeg det?


Så, hvor er tanken frugtbar, nødvendig, og hvor er den farlig, ødelæggende? Vi kan ikke undvære tanken, men hvilken rolle spiller den i vores forhold til hinanden, og i vores opfattelse af os selv? Har tanken en ret plads som Krishnamurti foreslår, og er der steder hvor den ingen plads har?


fortsættelse følger...

Vi har sagt - vær venlig at lytte - vi har sagt, at viden ikke har forandret mennesket fundamentalt, dybt; psykologisk set er mennesket stadig, som det var for 10.000 år siden…


Hvordan lytter du til det udsagn? Når du lytter, ser du så den faktiske kendsgerning?

Viden har sin rette plads, men viden har ikke forvandlet mennesket. Det er en konstatering. Hvordan lytter du til den? Ser du den som et faktum, som en sandhed?


J.Krishnamurti

Living Life Without Conflict (Talk 1. Ojai, California 1975)