Om hjemmesidenThe teachings. dk redigeres af hvad man populært kunne kalde en inkarneret Krishnamurti fan. Indholdet er citater af Krishnamurti som jeg har fundet spændende og oversat, samt kommentarer af forskellig slags. Den opdateres løbende, og er tænkt som en kommunikation mellem venner.


Krishnamurti komiteens fælles hjemmeside er:


Krishnamurti.dk

Du er verden og verden er dig


Nogle gange laver jeg små videoer. Her er en hvor jeg reflekterer lidt over et af Krishnamurtis berømte udsagn. For mig er det et ufatteligt udsagn, det er som et bjerg, en himmel, et hav - et faktum man kan bestige, se på, dykke ned i - hvis man er interesseret.

Krishnamurti om ham selv


 ”Der havde altid været denne mærkelige mangel på distance mellem ham selv og træerne, floderne og bjergene. Den var ikke kultiveret, man kan ikke kultivere sådan noget. Der var aldrig en mur mellem ham og andre”


Krishnamurtis Journal -17. september


Et dagbogsnotat


Meditation er at se til du ikke skaber afstand til det du ser, hører og mærker. Meditation er at se til du ikke tager afstand fra mennesker, for den afstand du tager er kimen til konflikt. Således fabuleres der en søndag i min dagbog.


Jeg føler en dialog er umagen værd, hvis vi ved at tale med hinanden kan komme til at se vores egne tankemønstre helt klart; det vil sige, hvis vi kan blotte os selv, ikke alene overfor en anden men overfor os selv, og se hvad vi faktisk er, og hvad der faktisk sker indeni os. For at en diskussion er umagen værd skal den fungere som et spejl hvori vi klart kan se os selv, se os selv i detaljer og uden forvrængninger, se hele det billede der aftegner sig, og ikke kun en særlig del.


Krishnamurti


Jeg kan ikke føre dig til sandheden, og heller ingen andre kan. Du er nødt til at opdage den hver dag, hvert øjeblik, mens du lever


J.Krishnamurti

Jeg fastholder at sandheden er landet uden stier… i det øjeblik du følger nogen følger du ikke længere sandheden.


Krishnamurti

Der er ikke noget sådant som min lære; du skal ikke forstå læren; du skal forstå dig selv. Hele formålet med læren er at få dig til at indse hvor vigtigt det er at forstå dig selv .


 J.Krishnamurti

Forholdet til Krishnamurti


og det at lytte

Vi må fra starten forstå at dette ikke er hvad vi normalt forstår ved foredrag. Det er en samtale mellem dig og taleren, og taleren er ikke ude på at fortælle dig hvad du skal gøre, hvad du skal tænke, hvordan du skal opføre dig og så videre. Han har ingen autoritet. Dette er en samtale mellem to mennesker som bekymrer sig om hvad der sker i verden, hvad der sker med mennesket, ikke et bestemt menneske, men mennesket i verden, hvad gør mennesket mod mennesket. Og vi vil tale sammen lidenskabeligt, objektivt, venligt; vi vil tænke over hvad det er der egentlig sker i verden, ikke i en bestemt del af verden, men hvad sker der med mennesket på jorden.


For at have en seriøs samtale med hinanden, må vi lære at lytte. Vi lytter næsten aldrig til hinanden. Vi fremturer med vores egne tanker, vores egne problemer, med vores egne særlige idéer og konklusioner, og derfor er det meget svært at lytte til andre. Det vi foreslår er, at du lytter, og det er en kunst at lytte.

Vi skal tale om rigtigt mange ting; splittede nationer, splittede grupper, krigslignende tilstande, forholdet mellem mennesker. Vi skal tale om frygtens problem, nydelse og hele kompleksiteten af den menneskelige tanke. Vi skal tale om hvorvidt sorgen nogensinde kan ende, og om dødens konsekvens og kompleksitet. Vi skal tale om religion, om hvad meditation er, og om der findes noget helligt, evigt. Alle disse ting skal vi tale sammen om, og man må lære kunsten det er at lytte til alt dette; ikke lytte til hvad du tænker med alle dine traditioner, med al din viden, men at lytte til en anden, der fortæller dig noget. Og så bliver kommunikationen enkel, let.


Så taleren er ikke en guru. Han vil ikke belære jer om hvad I skal tænke, hvordan I skal tænke, men vi skal sammen observere menneskers aktiviteter overalt i verden: hvorfor vi, efter fyrre tusind års evolution, er blevet hvad vi er; hvorfor vi dræber hinanden, ødelægger hinanden, udnytter hinanden; hvorfor vi har delt verden i nationaliteter som jøden, araberen, hinduen, muslimen og så videre. Vi skal se på alt dette fordi det er vigtigt at se, at observere, men ikke fra et bestemt synspunkt, ikke fra et indisk, europæisk, russisk, kinesisk eller amerikansk synspunkt. Vi skal sammen se hvorfor mennesket er blevet som det er: kynisk, destruktivt, voldeligt, idealistisk, samtidig med at det i den teknologiske verden laver utrolige ting. Så please, vi tænker sammen, vi er ikke enige, vi stejler ikke over hvad der bliver sagt, vi accepterer det heller ikke, men observerer, vi ser, som på et kort, nøjagtigt hvad der foregår.


Public Talk 1 Calcutta (Kolkata), India - 20 November 1982