Hvorfor er der vold og konflikt i verden?

Hvis der ikke er noget ego, er der ikke noget problem, der er ingen tid – tid i betydningen at blive eller ikke blive til noget, at være eller ikke være noget…

 

Konfliktens centrum er selvet, mig… og så længe vi styres af fornøjelserne og smerterne i dette mig, vil der være konflikt mellem mig og samfundet… at være fri for selvet, og derfor søge, opdage og lade virkeligheden blive til, er menneskets sande formål.


The Collected Works vol. V, p 278

Du kan måske ikke forhindre den tredje verdenskrig, men du kan befri dit sind og dit hjerte fra vold og de ting som skaber fjendskab og hindrer kærlighed. Da vil der, i denne verdens mørke, være nogen der er rene af hjerte og sind, og måske kan der fra dem sås et frø til en ægte kultur. Rens dit hjerte og dit sind, for kun gennem dit liv og handling kan der blive fred og orden. Lad være med at fortabe og forvilde dig i organisationer, men forbliv derimod helt og aldeles alene og simpel.


  1. juni, 1945

Tanken kan ikke være fredelig, den er sorgen, den er konflikten… det er kun når du ser, at uden fred i dag kan du ikke have fred i morgen… uden fred er liv ikke muligt, uden fred er skabelse ikke mulig, uden fred er der ingen følelse af lykke – det er kun når du ser sandheden i det at du vil have fred… Du må være sårbar, du må af hele dit hjerte kræve fred, du må for dig selv finde sandheden om fred… Fred er ikke fornægtelsen af krig. Fred er en værens tilstand hvori alle konflikter og alle problemer er hørt op, det er ikke en teori, ikke et ideal… Så længe sindet ikke har forstået sin egen aktivitet, skaber det mere elendighed. Forståelsen af sindet er fredens begyndelse.


  1. februar, 1950